Privacy

Ingangsdatum: 05 januari 2015

Duivelsejobs heeft dit privacybeleid opgesteld om bekend te maken hoe wij de persoonsgegevens gebruiken die u aan Duivelsejobs verstrekt als u de online en/of mobiele diensten, websites en software van Duivelsejobs bezoekt of gebruikt die worden verstrekt op of in verband met de diensten of websites van Duivelsejobs (gezamenlijk de "website" genoemd). Het privacybeleid is met ingang van 5 januari 2015 van kracht. In geval van vragen kunt u contact opnemen met Duivelsejobs, Belgie via het contactformulier op onze website.

Dit privacybeleid geldt uitsluitend voor gegevens die zijn verkregen via de website, en niet voor andere gegevensverzameling of verwerking, inclusief (doch zonder beperkingen) de procedures voor gegevensverzameling op andere webpagina's waarnaar wij een koppeling verstrekken, of gegevens die wij of onze dochterondernemingen offline hebben verkregen, of via websites, producten of diensten die niet zijn voorzien van een directe koppeling naar dit privacybeleid. Wij zullen soms naar dit privacybeleid verwijzen in bekendmakingen en verzoeken om toestemming in verband met webpagina's voor een bepaald doel, bijvoorbeeld als wij u uitnodigen om ideeën voor verbetering van de website in te zenden. In dat geval geldt dit privacybeleid zoals aangepast in de bekendmaking of het verzoek om toestemming in kwestie (bijv. wat betreft de soorten gegevens die worden verzameld, of het doel ervan).

1. Verzamelde en gebruikte gegevens

Wanneer u om informatie vraagt, u abonneert op een dienst, u als gebruiker registreert, meedoet aan een survey, een beoordeling of recensie post, een vraag of antwoord post, een cv post, content uploadt of op andere wijze actief gegevens naar onze website stuurt, verzamelen wij doorgaans gegevens zoals (onder andere) uw gebruikersnaam, wachtwoord, voor- en achternaam, e-mailadres, huisadres, geslacht, baan, interesses, berichten die u aan gebruikers verzendt en andere gegevens die zijn opgenomen in een profiel of cv dat u hebt ingezonden. Voor diensten waarvoor kosten in rekening worden gebracht verzamelen wij tevens betalingsgegevens (bijv. het nummer van uw creditcard met bijbehorende verificatiegegevens). In dat geval weet u welke gegevens wij via de website verzamelen omdat u deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Als onderdeel van de standaardwerking van de website verzamelt Duivelsejobs automatisch informatie van uw computer of mobiele apparaat, inclusief maar niet beperkt tot uw type browserprogramma, besturingssysteem, IP-adres en de naam van het domein vanwaar u de site hebt bezocht, en, indien u de site via uw mobiele apparaat hebt bezocht, het type mobiel apparaat. Daarnaast houden wij bij welke handelingen op de website zijn verricht, inclusief maar niet beperkt tot datum en tijdstip van gebruik, klikken, paginaweergaven, de tijd die u aan elke pagina besteedt, en zoekquery's. Duivelsejobs behoudt zich het recht voor om uw IP-adres of andere informatie op alle wettelijk toegestane manieren te vergelijken met andere informatie die over u beschikbaar is. Duivelsejobs kan deze informatie bewaren op eigen apparatuur, of op apparatuur van derden waar Duivelsejobs een verstandhouding mee heeft om die reden.

Als u de website via uw mobiele telefoon of een ander mobiel apparaat (inclusief tablets) bezoekt of gebruikt, verzamelen wij identifiers van het mobiele apparaat, inclusief het MAC-adres en IP-adres. Duivelsejobs kan een identifier aanmaken en aan uw apparaat toewijzen, die vergelijkbaar is met een accountnummer. Wij kunnen de naam verzamelen die u aan uw apparaat hebt toegewezen, en het type apparaat, het telefoonnummer, het land en eventuele andere informatie die u verkiest te verstrekken, zoals een gebruikersnaam, geografische locatie of e-mailadres. Wij kunnen ook uw contacten aanboren om u te helpen vrienden tot gebruik van de website uit te nodigen.

2. Gebruik van gegevens

Als u gegevens aan Duivelsejobs verstrekt, worden die gegevens gebruikt voor de in paragraaf 2 en 3 van dit privacybeleid uiteengezette doelstellingen. Duivelsejobs gebruikt deze gegevens en de gegevens die worden gegenereerd wanneer u onze website gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot uw cv, door u geposte recensies, zoekacties, klikken, taps, websites en webpagina's die u via uw mobiele software bezoekt (inclusief de websites en webpagina's van derden), sollicitaties, berichten en postings ten einde onze diensten en functionaliteiten aan u te verstrekken, om uw gegevens door te geven aan werkgevers die misschien in u geïnteresseerd zijn, om informatie over werkgevers aan u te verstrekken en om die diensten en functionaliteiten te meten en verbeteren, en om u klantondersteuning te bieden. Als u zich in de VS bevindt, kan Duivelsejobs tevens uw persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres) delen met de websites van derden en sociale netwerksites om u gerichte advertenties te tonen en andere content die speciaal voor u is aangepast. Als u geen advertenties wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar opt-out @ Duivelsejobs.com (verwijder de spaties wanneer u een e-mail stuurt).

Duivelsejobs kan de informatie ook gebruiken om mogelijk illegale activiteiten en activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor u en andere gebruikers te voorkomen. Het kan gebeuren dat Duivelsejobs informatie van u, over u, of over uw gebruik van Duivelsejobs onderzoekt of openbaar maakt als wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijk onderzoek of dergelijke openbaarmaking (a) redelijkerwijs noodzakelijk is om aan een juridisch proces of instructies van rechtshandhaving te kunnen voldoen; (b) nuttig is om mogelijke wandaden in verband met het gebruik van de website te voorkomen, onderzoeken of identificeren; of (c) de rechten, reputatie, eigendom of veiligheid van ons of het publiek kan beschermen. Duivelsejobs gebruikt verschillende methoden om abnormale activiteit en scherminhoud te ontdekken ten einde misbruik zoals het verzenden van spam te voorkomen. Deze inspanningen kunnen soms leiden tot het tijdelijk of permanent uitschakelen van sommige functionaliteit voor sommige gebruikers.

Wij kunnen andere bedrijven inclusief andere leden van de Duivelsejobs-bedrijvengroep en derden inschakelen om de voor onze bedrijfsactiviteiten vereiste diensten te verrichten. Terwijl deze bedrijven deze diensten uitvoeren, kan het gebeuren dat deze bedrijven toegang hebben tot uw persoonsgegevens, en kunnen deze gegevens naar het buitenland worden verzonden. Volgens contractuele overeenkomst moet uw informatie door deze bedrijven behandeld worden in overeenstemming met dit privacybeleid. Wij zijn echter niet aansprakelijk (in zoverre wettelijk toegestaan) voor schade die voortkomt uit misbruik van uw persoonlijke informatie door deze bedrijven. Duivelsejobs kan gebruik maken van uw IP-adres en informatie over uw mobiele apparaat om diagnose uit te voeren op problemen met de door Duivelsejobs aangeboden diensten, en om de site te beheren. Uw IP-adres en de informatie over uw mobiele apparaat kunnen ook worden gebruikt om u, uw locatie, uw online-profiel, en algemene demografische informatie (zoals land van herkomst) te identificeren. Duivelsejobs kan uw persoonsgegevens behouden (in zoverre wettelijk toegestaan) na de beëindiging van uw relatie met Duivelsejobs. Duivelsejobs kan uw gebruikersgegevens verwijderen (in zoverre wettelijk toegestaan) naar eigen goeddunken. Indien u aan ons betalingsgegevens hebt verstrekt zoals een credit-, debit- of andersoortige betaalkaart, en gerelateerde betalingsgegevens, zal Duivelsejobs die gegevens alleen gebruiken voor het verwerken van betalingen. Duivelsejobs kan uw gegevens met andere gegevens samenvoegen voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Wij bieden e-mail proxy en relay services aan aan de gebruikers van onze Duivelsejobs producten, inclusief: Duivelsejobs CV, Duivelsejobs Apply en Post-a-Job; wij bekijken en beoordelen dergelijke berichten om fraude te voorkomen, ongewenste e-mail te reduceren en quality control te bieden.

3. Contact- en cv-gegevens

Als u aan Duivelsejobs contactgegevens (zoals uw naam en e-mailadres) en demografische gegevens verstrekt, gaat u ermee akkoord dat Duivelsejobs deze gegevens gebruikt zoals in deze uiteengezet. U gaat ermee akkoord dat Duivelsejobs als onderdeel van haar diensten aan u kan communiceren met u, of contact met u opneemt ten behoeve van derden, via uw Duivelsejobs-account of op andere wijze via de contactgegevens die u ter beschikking heeft gesteld zoals e-mail, telefoon of postadres. Voor zoverre wettelijk toegestaan kunnen Duivelsejobs of haar aangewezen externe partners uw contactgegevens tevens gebruiken (i) om u informatie over nieuwe vacatures te sturen; (ii) om een account op te zetten; (iii) om u informatie over Duivelsejobs te sturen; (iv) om u promotiemateriaal van partners van Duivelsejobs te sturen (als u in de VS gevestigd bent). Duivelsejobs kan uw demografische en/of profielgegevens gebruiken om uw ervaring op de website van Duivelsejobs te optimaliseren, om inhoud te laten zien waarvan Duivelsejobs denkt dat deze voor u interessant kan zijn, en om inhoud weer te geven op basis van uw voorkeuren. Uw persoonsgegevens worden op de website van Duivelsejobs geplaatst wanneer u een cv uploadt of aanpast. Als u verkiest om uw cv te uploaden of aan te passen, stelt u het cv en andere persoonlijke informatie in dit cv (afhankelijk van uw privacy-instellingen) ter beschikking aan derden die mogelijk in u geïnteresseerd zijn als werknemer, aan zoekmachines, of aan het algemene publiek door uw persoonlijke informatie op internet te zetten. Deze informatie kan worden bezocht door, en worden weergegeven door middel van, zoekmachines wanneer iemand naar uw naam zoekt. Dit kan betekenen dat derden de persoonlijke gegevens in uw cv kunnen bekijken en dat partijen die niet bij Duivelsejobs zijn aangesloten en waarvoor Duivelsejobs geen enkele verantwoordelijkheid draagt, ongevraagd contact met u kunnen opnemen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens op de website worden gepost, raden wij u aan deze niet te uploaden. U kunt dit beperken middels uw privacy-instellingen; Duivelsejobs kan echter niet garanderen hoe vaak zoekmachines van derden hun caches bijwerken, die oude openbare cv-informatie kunnen bevatten. Duivelsejobs behoudt zich het recht voor om derden tegen vergoeding toegang te geven tot uw informatie als onderdeel van haar diensten. Duivelsejobs kan uw cv desgewenst tevens doorzenden aan derden als u besluit om op een vacature te solliciteren.

4. Toestemming

Duivelsejobs biedt elke gebruiker de keuze om de Duivelsejobs-website te benutten. Als u een cv aanmaakt op Duivelsejobs, uw cv uploadt, solliciteert op een vacature of de Duivelsejobs-website op enige andere wijze gebruikt, geeft u Duivelsejobs specifiek toestemming voor het gebruik van alle persoonlijke informatie die u aan Duivelsejobs hebt verstrekt volgens de in deze en de algemene voorwaarden uiteengezette bepalingen.

5. Beveiliging

Deze site heeft beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen misbruik, verlies en wijziging van de informatie die Duivelsejobs beheert. Duivelsejobs gebruikt SSL-codering, regels voor toegangsbeperking, anti-virusprogramma's en firewalls om de onder ons toezicht staande gegevens te beveiligen. Helaas is geen enkele verzendmethode via internet of elektronische bewaringsmethode voor 100% veilig. Merk tevens op dat e-mails en berichten die via uw webbrowser en andere, gelijksoortige middelen voor communicatie met andere gebruikers worden verstuurd, niet gecodeerd zijn. Wij raden u met nadruk aan om geen vertrouwelijke informatie via deze middelen te verzenden. Derhalve wijzen wij er tevens op dat wij ons uiterste best doen om uw gegevens te beschermen, maar de veiligheid ervan niet kunnen garanderen.

6. Cookies

“Cookies” zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Voor nadere informatie over het gebruik van cookies door Duivelsejobs wordt u verwezen naar ons cookiebeleid.

7. Koppelingen

Duivelsejobs kan koppelingen naar andere websites opzetten. Als u op een koppeling op Duivelsejobs klikt, kan het zijn dat u onze website verlaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, en raden u aan de privacyverklaringen aldaar te lezen.

8. Aanpassingen

Het staat Duivelsejobs vrij dit privacybeleid op elk gewenst moment aan te passen. Als Duivelsejobs persoonlijke informatie die is verzameld via de website van Duivelsejobs, gaat gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die aangegeven was toen de informatie verzameld was, zal Duivelsejobs gebruikers 30 dagen vóór de verandering op de hoogte stellen via e-mail en/of door een bericht op de Duivelsejobs-website te plaatsen, of via andere, wettelijk vereiste middelen.

9. Overdracht

Indien er een wijziging plaatsvindt in de eigendom of het beheer van Duivelsejobs (zij het via fusie, verkoop of anderszins) of als er een verkoop van activa plaatsvindt, kan gebruikersinformatie (inclusief uw persoonlijke informatie) worden bekendgemaakt en/of verkocht als onderdeel van dat proces en is het mogelijk dat informatie waarmee u geïdentificeerd kan worden, wordt gebruikt door de koper. Echter, als dat bedrijf deze verklaring of de informatie-verwerking praktijken zoals beschreven in deze privacyverklaring wezenlijk verandert, krijgt u bericht per e-mail en/of via een mededeling op de website, en kunt u zich afmelden voor het gebruik van uw bestaande informatie op een nieuwe wijze. Dit privacybeleid resulteert in het voordeel van alle opvolgers of rechtverkrijgenden van Duivelsejobs of de activa van Duivelsejobs.

10. Inzage in persoonsgegevens voor inwoners van de EU

Inwoners van de Europese Economische Zone en Zwitserland hebben het recht op inzage in hun eigen gegevens. Indien u toegang wenst tot dergelijke gegevens, wordt u verzocht een aangetekende brief te sturen naar het adres hierboven met een kopie van uw paspoort of nationale identiteitskaart (om uw identiteit te verifiëren): wij zullen u deze gegevens dan verschaffen. Het kan zijn dat er een bedrag in rekening wordt gebracht voor een dergelijk verzoek (dat niet hoger zal zijn dan wettelijk toegestaan). Indien hun persoonsgegevens onjuist zijn, hebben inwoners van de Europese Economische Zone en Zwitserland tevens het recht om dergelijke onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen of afschermen. U kunt uw cv gratis aanpassen (in geval van onjuistheid of andersoortige wijziging) door de aanwijzingen op de Duivelsejobs-website te volgen. Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u als alternatief Duivelsejobs verzoeken om de gegevens te corrigeren, te wissen of af te schermen, en wel door een aangetekende brief met een kopie van uw paspoort of nationale identiteitsbewijs (om uw identiteit te verifiëren) te sturen naar bovenstaand adres, met vermelding van de handeling waarom u ons verzoekt.